P
Digital Arts Festival
FIRA MONTJUÏC BARCELONA / 8-9 NOV 2024
00:00:00

CSFCMMCAB LIVE A/V

CSFCMMCAB són les sigles de “Correspondències Simbòliques entre Folklore Catòlic i Música makina a al Casc Antic de Barcelona”, projecte concebut i desenvolupat per Marc O’Callaghan, també conegut pel seu projecte de música postindustrial “Coàgul” des 2019 arran de ser seleccionat en la convocatòria “BCN Producció” de la Capella. La fórmula prescriptiva es resumeix en: 1. Recopilar sistemes de correspondències que permetin traduccions precises entre continguts simbòlics i elements musicals. 2. Aplicar aquests sistemes a la iconografia catòlica de el Casc Antic de Barcelona per especular partitures geolocalitzades. 3. Sonificar sinestésicamente aquestes partitures segons els cànons estilístics de la música màkina.

Sota aquestes premisses i posant l’accent en la coordinació espai-temporal entre so i imatge, Marc O’Callaghan s’encarregarà de la música en directe mitjançant la recombinació de beats microtonales i “goigs” hardtrance, i Jonathan Cremades s’encarregarà dels visuals en directe mitjançant la recombinació d’imatgeria religiosa i diagramació sincrònica a través dels seus característics vídeo-processats crossmedia.