Bitcoin Casino Canada

It is many times easier and more effective to get electronic money by playing online casino for cryptocurrency Bitcoin-Casino-Canada.com. After all, it's not uncommon that with proper luck, one spin replaces several months of mining. All you have to do is minimize your personal cash expenditures. The best way to achieve your goal is to find a source of free bitcoin streams that will also enrich you with other electronic coins.

So study our list of casinos Best-Online-Casino-in-Canada.com with good returns on bitcoin and other cryptocurrencies. And then you will definitely be able to choose a reliable place to play. In which you will surely get a smile on your face.

CSFCMMCAB LIVE A/V

CSFCMMCAB són les sigles de “Correspondències Simbòliques entre Folklore Catòlic i Música makina a al Casc Antic de Barcelona”, projecte concebut i desenvolupat per Marc O’Callaghan, també conegut pel seu projecte de música postindustrial “Coàgul” des 2019 arran de ser seleccionat en la convocatòria “BCN Producció” de la Capella. La fórmula prescriptiva es resumeix en: 1. Recopilar sistemes de correspondències que permetin traduccions precises entre continguts simbòlics i elements musicals. 2. Aplicar aquests sistemes a la iconografia catòlica de el Casc Antic de Barcelona per especular partitures geolocalitzades. 3. Sonificar sinestésicamente aquestes partitures segons els cànons estilístics de la música màkina.

Sota aquestes premisses i posant l’accent en la coordinació espai-temporal entre so i imatge, Marc O’Callaghan s’encarregarà de la música en directe mitjançant la recombinació de beats microtonales i “goigs” hardtrance, i Jonathan Cremades s’encarregarà dels visuals en directe mitjançant la recombinació d’imatgeria religiosa i diagramació sincrònica a través dels seus característics vídeo-processats crossmedia.