P
Digital Arts Festival
FIRA MONTJUÏC BCN / 8-9 NOV 2024
00:00:00

Lolo & Sosaku presents TORQUÉ

INSTALLATION

Torque és una magnitud vectorial que es pot definir com el moment de força, o moment dinàmic. És la mesura de la força aplicada a una vareta per fer girar un objecte. El parell, quan es refereix a la potència d’un motor, només ens indica la força i la velocitat amb què el motor es pot moure, mai la seva direcció.

El 2022, Lolo & Sosaku suspenen un cotxe, en un angle d’uns 90°, a l’espai central de la Galeria Alegria. És la seva primera exposició individual a la galeria, i la primera que no està concebuda com una peça site-specific, sinó com una exposició silenciosa d’atrocitats. La naturalesa aliena d’aquesta màquina es revela en despullar-la, en una revelació anormal. La peça estructura un aparador creat per la simultaneïtat de diversos moments de força. Una màquina immòbil, que representa la realitat immanent de la mecànica perpètua que l’envolta.