MSHR present “Material Sentience Habitat Ring”

IDEAL – Centre d’Arts Digitals
Dijous 05, Dijous 12, Dijous 19, Dijous 26

22 min

“Material Sentience Habitat Ring” és una sèrie de zones entrellaçades que formen una simulació poètica de la realitat, refractada a través de la consciència i el programari. Les composicions sòniques i escultòriques generades per ordinador de MSHR teixeixen abstraccions formals que reflecteixen la complexa dinàmica dels sistemes naturals i la percepció humana.

–> MSHR és el col·lectiu d’art de Birch Cooper i Brenna Murphy. El duo construeix i explora en col·laboració sistemes compostos de so, llum, escultura, programari i circuits. La seva pràctica és una entitat cibernètica autotransformadora amb les seves sortides connectades a les seves entrades, la forma emergent resultant serveix com el seu sistema de navegació. Aquestes sortides adopten principalment la forma d’instal·lacions i actuacions que integren el disseny de la interfície amb sistemes generatius i un distintiu enfocament formalista. El nom de MSHR és un acrònim modular, dissenyat per a albergar idees variades al llarg del temps. MSHR va sorgir del col·lectiu artístic Oregon Painting Society al 2011 a Portland, Oregon.