Edició: 2015

Genera Esfera by Anna Carreras & Lali Barrière
Genera Esfera by Anna Carreras & Lali Barrière
François Zajega
François Zajega
Joëlle
Joëlle
Jordi Pont
Jordi Pont
Lloret Salvatge
Lloret Salvatge
Marcin Ignac
Marcin Ignac
MIRA Alas by AV Exciters
MIRA Alas by AV Exciters
MFO
MFO
Multiverse/s by Sean Caruso
Multiverse/s by Sean Caruso
Non Human Device #002 by Boris Chimp 504
Non Human Device #002 by Boris Chimp 504
Oscar Sol + Ralp present Quadrivium
Oscar Sol + Ralp present Quadrivium
SAT Set
SAT Set