Refraction Labs

EN Shadi el-Hajj dirigeix aquest estudi pretén crear màgia a través de la tecnologia. Fa servir art digital per a crear diferents i noves experiències. Per a aconseguir-ho, fan servir instal·lacions interactives, representacions digitals, espectacles audiovisuals i actes de projeccions de mapping en 3D.

Refraction Labs creu en l’alquímia i explora constantment les relacions ocultes entre la imatge, l’espai i com aquests es relacionen amb el cos humà i l’atzar. Convertir la llum en color a través de les arts visuals.
Web – Vimeo