Edició: 2012

VJ Granda
VJ Granda
Wooky
Wooky
Xarlene
Xarlene
Actop
Gros
Gros
Headbirds
Headbirds
Hyetal
Hyetal
Julien Mier
Julien Mier
Lone
Lone
Lucient
Lucient
Videocratz
The Particle